ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ" ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το πρόγραμμα «Παρέμβαση στη Κρίση» του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, απευθύνεται σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην οξεία φάση της ψυχιατρικής νόσου που αντιμετωπίζουν,  με σύνηθες αποτέλεσμα να καταλήγουν έγκλειστοι σε ψυχιατρικές κλινικές.

Η επιστημονική ομάδα του Αιγινητείου μέσα από μια ολιστική επαναστατική θεραπευτική προσέγγιση για τα δεδομένα της χώρας μας, φροντίζει οι συνάνθρωποί μας αυτοί, να αποφεύγουν τον εγκλεισμό και να είναι λειτουργικοί στην καθημερινότητα τους. 

Η εταιρεία μας συνεπής στο όραμά της  να εργάζεται μαζί με τους ανθρώπους της και τους συνεργάτες της στη στήριξη της κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή, συνεισφέρει στο κόστος απασχόλησης ενός Πανεπιστημιακού Υπότροφου του πρωτοπόρου αυτού προγράμματος, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι αξίες μας είναι οδηγός μας.